loading

2021.01.09 – sobota po Objawieniu Pańskim

Człowiek od początku swojego istnienia doświadcza rzeczywistości przemijania. Ważne jest zatem, aby nasze serce było wypełnione tym, co stałe i nieprzemijające, dlatego w dzisiejszej kolekcie modlimy się słowami: Boże, światłości wszystkich narodów, udziel nam trwałego pokoju i spraw, aby w naszych sercach pełnym blaskiem zajaśniało światło prawdy. Żyjąc w prawdzie, nasze serce nie wypełnia się lękiem, który zawsze towarzyszy kłamstwu, lecz pokojem – nieodłącznym towarzyszem prawdy. Prawda i pokój ma swoje dopełnienie w miłości, ponieważ, jak napisze św. Jan: w miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk. Chciejmy więc prosić Boga, aby prowadził nas drogą prawdy, pokoju i miłości – drogą nieprzemijającą i wiodącą do szczęścia wiecznego.