loading

2021.01.10 – CHRZEST PAŃSKI

Święto Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia i rozpoczyna zwykły. Wymownym w tym kontekście staje się chrzest Jezusa, który przyjmuje go z rąk Jana Chrzciciela, aby solidaryzować się z grzesznikami. Jezus wszedł do Jordanu, ponieważ chce zawsze być z nami. Nie chce być świątecznym gościem, lecz pragnie być obecny w naszej codzienności, zwyczajności życia. Po chrzcie na Jezusa zstąpił Duch święty, który towarzyszył Mu w każdym momencie Jego życia. Również nam, od momentu chrztu, towarzyszy Duch Święty, który otwiera nasze uszy na słowo Boże i dokonuje ciągłego oczyszczania naszego serca – serca dziecka Bożego.