loading

2021.01.11 – poniedziałek 1 tygodnia zwykłego

Życie człowieka nieodłącznie związane jest z poszukiwaniem. Szukamy odpowiedniej szkoły, studiów, pracy. Szukamy drogi naszego powołania. Właściwie każdy nasz dzień związany jest z mniejszym lub większym poszukiwaniem. Nie jesteśmy jednak jedynymi szukającymi. Bóg również szuka sposobów dotarcia do nas, aby skierować nas na drogę, którą jest On sam, gdyż to jedyna droga, na której człowiek odnajduje prawdziwe szczęście. W tym poszukiwaniu Bóg nie tylko pomaga nam „poznać, co należy czynić”, ale również udziela sił „do wypełnienia poznanych obowiązków”. Szukanie, poznanie i realizacja woli Bożej jest postawą nawrócenia, do którego wzywa nas dziś Jezus.