loading

2021.01.12 – wtorek 1 tygodnia zwykłego

Jezus, który jednoczy wokół siebie wszystkich wierzących, przychodzi do nas każdego dnia, abyśmy mieli w Nim życie. Uwalnia nasze serce ze spowszednienia, zwątpienia, sceptycyzmu, zgorzknienia i rozpaczy. Czyni to, pomagając nam odkryć swoją prawdziwą godność i wartość. Uzdrawiając nasze serce, uzdrawia tym samym nasz wzrok i uczy nas patrzenia na siebie z miłością. Jego słowo obnaża wszelkie kłamstwo i usuwa fasadę wolności i szczęścia, oferując w zamian życie w obfitości. To, co Jezus dla nas robi, może wprowadzać nas w zadziwienie, tak jak wydarzyło się to w synagodze w Kafarnaum, podczas uzdrowienia zniewolonego człowieka. Niech to zadziwienie pobudzi nas do
żywej wiary i zaufania Jezusowi.

jest