loading

2021.01.13 – środa 1 tygodnia zwykłego

Przez cały pierwszy tydzień zwykły w kolekcie modlimy się słowami: wszechmogący Boże, spełnij z ojcowską dobrocią pragnienie modlącego się ludu. Święty Hilary z Poitiers, którego wspomnienie dowolne dziś obchodzimy, w jednym ze swoich dzieł napisał: „Bóg nie potrafi być niczym innym jak tylko miłością, nie potrafi być nikim innym jak Ojcem, jest nim w całej pełni”. Z dziecięcą ufnością módlmy się więc do naszego najlepszego Ojca słowami św. Hilarego: „obym wielbił Ciebie, nasz Ojcze, a razem z Tobą Twego Syna; obym zasłużył na Twego Ducha Świętego, który pochodzi od Ciebie przez Twego Jednorodzonego”.