loading

2021.01.14 – czwartek 1 tygodnia zwykłego

Piękno ma wpisany w siebie element czystości, który wzbudza w nas zaufanie, zadowolenie i swoiste poczucie bezpieczeństwa. Trędowatemu, z którym spotykamy się w dzisiejszej Ewangelii w pięknie człowieczeństwa, którym został obdarowany, brakuje właśnie tego elementu. Z tego powodu przychodzi do Jezusa, aby w Nim znaleźć oczyszczenie. Ważniejsza jednak od czystości ciała jest czystość serca. Serce zatwardziałe wystawia Boga na liczne próby, próbując Nim manipulować i odcinając się od Jego ożywczego Ducha. Chciejmy więc, stając w pokorze przed Bogiem, prosić Go o skruszenie naszej zatwardziałości i przywrócenie
nam naszego pierwotnego piękna.