loading

2021.01.18 – poniedziałek 2 tygodnia zwykłego

Każdy z nas jest powołany do miłości. Często jednak łatwiej jest nam kochać innych niż pozwolić kochać siebie. Dlatego w dzisiejszej modlitwie po komunii, dziękując Bogu za Jego bezinteresowność, będziemy prosić Go, aby tchnął w nas Ducha swojej miłości i otworzył nasze serca na Jego działanie. Przyjmując Chrystusa do swojego serca, ucieszmy się Jego obecnością i uczmy się Jego dobroci. Poruszeni Duchem Bożym módlmy się, abyśmy wszystko w naszym życiu wykonywali przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie (por. modlitwa eucharystyczna).