loading

2021.01.19 – ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Święty Józef Sebastian Pelczar, patron dzisiejszego dnia nie tylko swoją nadzieję złożył w Jezusie, ale mając świadomość ludzkiej słabości, z całą ufnością powierzał się Bogu. W jednym ze swoich listów pasterskich pisał: „Panie Jezu, weź serce nasze słabe i nieczułe, niestałe, zmienne, a daj nam Serce Twoje, a przynajmniej nastrój wszystkie uczucia serc naszych na ton miłości ku Tobie i sam na nich przygrywaj, by z nich zawsze wznosiła się wdzięczna melodia aż do tronu Twego”. Prośmy dziś Boga, aby z naszych serc, tak jak z serca dzisiejszego patrona, wznosiła się pieśń wiary, nadziei i miłości.

jest