loading

2021.01.21 – ŚW. AGNIESZKI

Słowo Boże jest zawsze aktualne i żywe. To słowo miłości skierowane przez Boga do człowieka. Czytając Je, człowiek zbliża się do Boga i rozpala swoje serce
Jego miłością. Serce dzisiejszej patronki, św. Agnieszki, w szczególny sposób było rozpalone pragnieniem Boga. Kiedy miała zaledwie 12 lat, nie wahała się oddać swojego życia, aby dochować danego Bogu ślubu czystości. Mimo wielu namów, próśb i gróźb pozostała wierna swojemu Oblubieńcowi. Słaba w oczach świata narodziła się dla nieba, aby orędować za nami. Słuchając słowa Bożego, prośmy za wstawiennictwem św. Agnieszki o rozpalenie miłości w naszych sercach.