loading

2021.01.22 – piątek 2 tygodnia zwykłego

Bóg, patrząc na człowieka, widzi jego serce. Przed jego wzrokiem nie ma rzeczy zakrytych. Kierując do człowieka swoje słowo, powołuje go do wzajemnej bliskości. Szczególnym rodzajem powołania zostali obdarzeni patroni dzisiejszego dnia: św. Wincenty – diakon, który swoją miłość i wierność Bogu przypieczętował męczeństwem, oraz św. Wincenty Pallotti, prezbiter, który odpowiadając na Jezusowe wezwanie, powtarzał: „Nie świat, ale Bóg jest moim celem”. Dziś Jezus kieruje do każdego z nas swoje słowo, zapraszając do podjęcia trudu wyprawy na górę świętości, aby trwać przy Nim z sercem wypełnionym pokojem.