loading

2021.01.23 – sobota 2 tydzień zwykły

Przedwczoraj słyszeliśmy w Ewangelii, jak duchy nieczyste na widok Jezusa padały przed Nim i wołały: «Ty jesteś Syn Boży». Wczoraj Jezus wezwał do siebie i ustanowił Dwunastu uczniów, a dziś ludzie krzyczą: odszedł od zmysłów. Widzimy, jak wszystko wokół Jezusa się zmienia, a On sam konsekwentnie i wiernie realizuje swoją misję odkupienia człowieka, nie zważając na to, jak inni go postrzegają. Przykład Jezusa uświadamia nam, że i my możemy spotkać się z niezrozumieniem nawet ze strony bliskich, jeśli zdecydujemy się żyć Ewangelią. Także o mnie bliscy mogą powiedzieć: odszedł od zmysłów. Kiedy jednak decydujemy się na życie z Jezusem, On sam przychodzi do naszego domu, daje nam siłę i przenika nas swoją żarliwością.