loading

2021.01.25 – NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA APOSTOŁA

Nawrócenie św. Pawła jest dla niego nowym narodzeniem z ducha. Apostoł po spotkaniu ze Zmartwychwstałym pod Damaszkiem uświadomił sobie, że wielokrotnie spotykał się już z Nim osobiście w Jego wyznawcach. Sam Jezus zwrócił mu na to uwagę, pytając: Czemu Mnie prześladujesz? To spotkanie wywarło na nim tak wielkie wrażenie, że nie tylko zmienił zupełnie swoje życie i z prześladowcy stał się ewangelizatorem, ale również stało się punktem odniesienia dla całej jego działalności. Przykład św. Pawła pokazuje nam, że nawrócenie jest procesem trwającym całe życie. Rozpoczyna się w momencie indywidualnego spotkania, ale jego kontynuacja jest nierozerwalnie związana ze wspólnotą wierzących, z którą utożsamia się sam Jezus. Chciejmy dzisiaj otworzyć się na słowo Boże i wspólnotę Kościoła, aby w nich spotkać się z Chrystusem, który na nas czeka.