loading

2021.01.26 – ŚWIĘTYCH TYMOTEUSZA I TYTUSA

Głoście cześć Pana wśród wszystkich narodów. Dzisiejszy refren Psalmu przypomina nam o zadaniu, jakie otrzymał i przyjął każdy z nas na chrzcie świętym. To zadanie w sposób radykalny podjęli patroni dzisiejszego dnia: Święci Tymoteusz i Tytus. Jako uczniowie św. Pawła sami oddali się posłudze głoszenia słowa. Nie zatrzymali daru Dobrej Nowiny dla siebie, ale dzielili się nim ze wszystkimi napotkanymi ludźmi. My również, tak jak oni, otrzymaliśmy ten dar. Będąc uczniami
samego Jezusa, przez słuchanie Jego słowa i naśladowanie Jego czynów, jesteśmy zobowiązani do niesienia Bożego orędzia tym, z którymi spotykamy się na co dzień. Przykład św. Tymoteusza i Tytusa uświadamia nam, że będąc nauczycielami wiary naszych bliskich, mamy być również nieustannie uczniami Jezusa.

jest