loading

2021.01.27 – środa 3 tygodnia zwykłego

Kiedy nie widzimy efektów naszej pracy i starań, często poddajemy się zniechęceniu. Siewca z dzisiejszej Ewangelii uczy nas wytrwałości i hojności. Ziarno, które sieje, początkowo pada na teren nieprzynoszący owoców, ale w efekcie jego niezmordowanej pracy ostatecznie pada na glebę żyzną i przynosi piękny plon. Może i my wielokrotnie próbujemy zmienić się na lepsze, obiecujemy sobie wytrwałość w modlitwie, chcemy trwać w łasce uświęcającej, ale nasze pragnienia po raz kolejny padają na glebę jałową, mało żyzną. Siewca swoim przykładem pokazuje nam, byśmy się nie zniechęcali i nadal siali dobro wokół siebie, a w efekcie, wcześniej czy później, będziemy obfitować w dobre uczynki (por. kolekta).

jest