loading

2021.01.29 – piątek 3 tygodnia zwykłego

Jezus zaprasza nas dziś do tego, byśmy odeszli z Nim od tłumu, by mógł nam na osobności ukazać swoją miłość. Chce być z każdym z nas w niepowtarzalnej relacji, w której można porozmawiać również o tym, co trudne. Do swoich prawdziwych uczniów kieruje On słowo mówiące o odrzuceniu przez ten świat. Tak jak ziarno przeżywa boleśnie wrzucenie w ziemię, zanim wyda plon, tak uczeń Chrystusa jest odrzucony przez świat, dotkliwie odczuwa opuszczenie tego, co cielesne, ale ostatecznie zyskuje niepojęte szczęście. To odrzucenie rzeczy przemijających jest potrzebne, aby wybrać to, co trwałe. Wybór ten jest możliwy wtedy, gdy zaufamy Jezusowi i pozwolimy, aby On sam w nas działał