loading

2021.01.30 – sobota 3 tygodnia zwykłego

Niejednokrotnie w naszym życiu oburzamy się na Pana Boga, uważając, że w danej chwili nie interesuje się nami lub przeciwnie – wymaga od nas rzeczy niemożliwych. Tymczasem Bóg zaprasza nas do przejścia od naszej powierzchownej religijności do prawdziwej wiary opartej na zaufaniu. To właśnie ona pozwala nam dostrzec Boże działanie w naszym życiu i odpowiedzieć na Jego wezwanie. Przewodnikiem na drodze wiary może być dla nas Abraham, który porzuca dawne bożki, którym oddawał cześć, aby pójść w nieznane, za głosem Boga, który spełnia najgłębsze pragnienia człowieka. Prośmy Boga, aby uzdalniał nas do zaufania Mu i szczerej modlitwy: Wszechmogący, wieczny Boże, kieruj naszym życiem według swego upodobania (kolekta).