loading

2021.01.31 – 4 NIEDZIELA ZWYKŁA

Niedziela, którą dostajemy od Boga, jest czasem odnowienia naszej relacji z Nim. Bóg zaprasza nas do zatrzymania się i dostrzeżenia dobra, które nas otacza. Zastawia dla nas stół słowa Bożego i Eucharystii, abyśmy mogli razem z nim świętować. Jeśli pozytywnie odpowiemy na to zaproszenie, wtedy niedzielne świętowanie przerodzi się w uwielbienie Boga, które jest źródłem naszej miłości do drugiego człowieka. Wymaga to jednak naszego zaangażowania i uwagi poświęconej sprawom Bożym. Zechciejmy dziś nasz wzrok przenieść z tego, co materialne, na to, co duchowe, i z wolnym od przywiązań sercem przeżyć ten świąteczny dzień.