loading

2021.02.01 – poniedziałek 4 tygodnia zwykłego

Jedyną drogą poznania i dojścia do Pana Boga jest drugi człowiek. To zasadnicze przesłanie chrześcijaństwa. Ciągle nowe i odróżniające je od innych religii. Bóg
chrześcijan nie jest abstrakcją. Stając się Człowiekiem, właśnie przez relacje międzyludzkie pokazuje nam, kim jest naprawdę i jak możemy się do niego zbliżyć. Dlatego dwa przykazania miłości są nieustannym wezwaniem do tego, by szukać harmonii pomiędzy relacją do Boga, drugiego człowieka, samego siebie i otaczającego nas świata. Harmonia prowokuje rozwój, wzrost naszej wiary, nadziei i miłości. Spotkanie Jezusa w Eucharystii prowokuje nas do większego poświęcenia dla bliźnich. Jeśli nie odchodzimy od niej przemienieni, marnujemy składane w nas dary i nadzieje Ducha Świętego.