loading

2021.02.02 – OFIAROWANIE PAŃSKIE

Wybudowana po powrocie z niewoli babilońskiej i rozbudowana przez Heroda tzw. druga świątynia w Jerozolimie nie posiadała w swoim wnętrzu najważniejszego skarbu: Arki Przymierza. Pozostało po niej tylko puste miejsce. Żydzi nie mieli więc w niej znaku obecności Boga na ziemi (por. 1 Krl 8, 1-13). Wnoszony przez Maryję i Józefa Syn Boży wypełnia świątynię swoją obecnością, dokonując jej konsekracji. W tajemnicy Ofiarowania Pańskiego nie tylko Rodzice ofiarują Jezusa Bogu, ale przede wszystkim Bóg ofiaruje nam miejsce i czas, w którym możemy Go spotkać i dotknąć. Świątynia jerozolimska została zburzona czterdzieści lat po Zmartwychwstaniu Chrystusa. Od tego czasu świątynią Bożego Ducha stał się każdy ochrzczony w Jego Imię.