loading

2021.02.06 – ŚWIĘTYCH PAWŁA MIKI I TOWARZYSZY

U podstaw wiary w narodzie japońskim leży świadectwo dwudziestu sześciu męczenników, którzy zostali ukrzyżowani w 1597 roku w Nagasaki. Oprócz siedemnastu tercjarzy franciszkańskich zginęło sześciu franciszkanów i trzech jezuitów. Misja św. Franciszka Ksawerego wydała w pierwszym pokoleniu japońskich chrześcijan przepiękny owoc posłuszeństwa Ewangelii i wytrwałości pasterzy przy swojej owczarni. Także dzisiaj w wielu miejscach na świecie chrześcijanie są prześladowani i mordowani, a pasterze mogą złożyć świadectwo wierności Chrystusowi do końca swoich dni. Odwaga
pasterza zdającego sprawę z tego, jak czuwa nad naszymi duszami, wynika z posłuszeństwa okazywanego codziennie Chrystusowi i Kościołowi.

jest