loading

2021.02.07 – 5 NIEDZIELA ZWYKŁA

Czytania piątej niedzieli w ciągu roku prowadzą nas od bezsensu do nadziei. Hiob dzieli się swoim doświadczeniem: kto nie ma Boga, nie ma nic. Paweł przekonuje o tym, że kto ma Boga, ma wszystko. Jezus potwierdza licznymi cudami, że od Boga wyszedł. Kto zna Jezusa, zna Boga. Razem z Szymonem i towarzyszami wyznajemy: Wszyscy Cię szukają! (Mk 1, 37). Szukamy Jezusa, by poznać Boga, ponieważ całą naszą nadzieję pokładamy w łasce niebieskiej (por. kolekta). Znajdziemy go w przemienionym chlebie i winie, a zjednoczeni z Nim z radością przyczynimy się do zbawienia świata (por. modlitwa po komunii). Z Nim będziemy gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się uzasadnienia tej nadziei, która jest w nas (por. 1P 3, 15)