loading

2021.02.08 – poniedziałek 5 tygodnia zwykłego

„Traktat o Stworzeniu”, zawarty w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju, jest zaproszeniem do zgłębiania sensu obecności człowieka na tym świecie. Jest też
wezwaniem do rachunku sumienia z odpowiedzialności za planetę, którą otrzymaliśmy w użytkowanie. Przy wszystkich współczesnych wysiłkach dotyczących ekologii, klimatu, zrównoważonego rozwoju i ratowania Ziemi przed zagładą, nie może zabraknąć tej pierwszej myśli, że Bóg stworzył świat dobrym. Człowiek natomiast, nadużywając swojej wolności, niszczy świat, stąd grzech, cierpienie i śmierć. Jezus jednakże przywraca ten początkowy stan, przynosząc dar uzdrowienia ciała i duszy, a Boże miłosierdzie stanie się jedynym ratunkiem przed przegraniem naszej teraźniejszości i wieczności.