loading

2021.02.10 – ŚW. SCHOLASTYKI

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus (por. Ga 5, 1). Podobieństwo człowieka do Boga wyraża się m.in. w posiadaniu wolnej woli. Wolność możemy rozwijać, dobrze wykonując swoją pracę, przemieniając świat i wypełniając życie poświęceniem. Obszar wolności poszerza się w naszym życiu, kiedy nie dajemy się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężamy (por. Rz 12, 21). Wolności w nas coraz więcej, jeśli dbamy o piękne relacje z bliźnimi. Wspominana dziś św. Scholastyka, siostra św. Benedykta, pokazuje nam, jak naturalna więź między rodzeństwem może stać się nie tylko szkołą dobroci, szacunku i miłości, ale przede wszystkim drogą do świętości.