loading

2021.02.20 – Sobota po Popielcu

Nasze nawrócenie nie jest celem samym w sobie. Owszem, na początku chodzi o nasze zbawienie, nasz wewnętrzny pokój i naszą radość z życia w obecności Pana. Ale to za mało. Bóg chce się nami posłużyć, by
przekonać świat o swojej miłości. Nawracamy się więc, by On mógł się nami posłużyć do okazania ludziom swojego miłosierdzia i swojej pomocy, swojego zbawienia. Jeśli modlimy się, by nasze oczyszczone serca odpowiedziały miłością na Jego miłość (por. modlitwa nad darami), to prośmy, by tą odpowiedzią były nasze czyny, świadczone chorującym na duszy i ciele. Niech świadczą o trosce Zbawiciela o zbawienie wszystkich ludzi.

jest