loading

2021.02.21 – 1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Metanoia to z języka grackiego przemiana myślenia. Nawrócenie rozpoczyna się od umysłu. Trzeba odrzucić wyobrażenie Boga, który tylko karze i wymierza sprawiedliwość. Wyobrażenie zamienić na poznanie
Tego, który na kartach Biblii staje po stronie człowieka i jego szczęścia. Po umyśle kolej na serce: miejsce przebywania Boga i Jego darów. On chce nam dać znacznie więcej niż możemy przyjąć. Otwarcie serca
czyni nas zdolnymi do głoszenia Ewangelii. Nie tylko słowami, ale przede wszystkim życiem. Czy pozwolimy Mu wykorzystać nasze czyny, nasze życie, by mógł znaleźć współczesnego człowieka? By i dziś mógł pokazać, że nawrócenie jest jedyną drogą do szczęśliwego życia i zbawienia?