loading

2021.02.22 – KATEDRY ŚWIĘTEGO PIOTRA

Święto Katedry Świętego Piotra zwraca naszą uwagę na Urząd Nauczycielski Kościoła. Czyli na ogromną odpowiedzialność pasterzy za głoszenie nieskażonej Ewangelii o królestwie Bożym każdemu pokoleniu,
w każdym miejscu na ziemi. Ta odpowiedzialność nie jest rozmyta, ale od czasów św. Piotra ma konkretne imię tych, którym Zbawiciel powierzył losy Kościoła. Dzięki posłuszeństwu wiary możemy być pewni, że słyszymy tę samą Ewangelię, którą głosił Jezus z Nazaretu nad brzegami jeziora galilejskiego dwa tysiące lat temu. Dziś ta odpowiedzialność spoczywa na Ojcu Świętym Franciszku i na tych, którzy winni mu są cześć i szacunek.