loading

2021.02.23 – wtorek 1 tygodnia Wielkiego Postu

„Osiemdziesiąt sześć lat służę Chrystusowi, nigdy nie wyrządził mi krzywdy, jakże bym mógł zbluźnić memu Królowi i Zbawcy?” – to słowa św. Polikarpa wypowiedziane w czasie procesu, w którym wezwano go do porzucenia wiary, a który zakończy się spaleniem sędziwego męczennika. Jego siła ducha wypływała z żarliwej modlitwy, którą rozwijał przez całe życie. Modlitwa jest oddechem chrześcijańskiego życia. A oddech powinien być głęboki, spokojny, regularny i orzeźwiający. Zatroszczmy się o modlitwę, która nie będzie tylko rozmową z Bogiem, ale autentycznym spotkaniem mojej duszy z Duchem Boga. Pełnym miłości, wzajemnego otwarcia i zrozumienia.

jest