loading

2021.02.26 – piątek 1 tygodnia Wielkiego Postu

Wspólnie podjęte umartwienia cielesne przynoszą wszystkim odnowienie ducha (por. kolekta). Do takiego wspólnotowego dzieła jesteśmy zaproszeni w każdy piątek przez powstrzymanie się od pokarmów mięsnych. To niewielkie wyrzeczenie, ale podjęte razem przywraca nam wrażliwość na potrzeby biednych, na zranienie i krzywdy wyrządzone innym świadomie bądź nieświadomie. Zbyt często jednak zadowalamy się miernotą, lekceważąc wezwanie do ascezy, dlatego też stajemy się obojętni na ludzkie potrzeby, gasimy zapał do poświęcania im swego życia, a w konsekwencji stajemy przed ołtarzem z pustymi rękami. Nawrócić się do Boga oznacza także: zwrócić się w stronę człowieka. Zwłaszcza tego, którego Bóg czyni dla mnie zadaniem.