loading

2021.03.01 – poniedziałek 2 tygodnia Wielkiego Postu

Wolność jest szczególnym darem Boga. Bez niej człowiek nie potrafiłby pokochać ani swego Pana, ani bliźnich spotykanych na drogach życia. Właściwie rozumiana i realizowana według zamysłu Stwórcy pomaga wspiąć się na szczyty ofiarnej służby, bezinteresowności, heroizmu i pokory. Uczy dokonywać najlepszych wyborów, a więc takich, które otwierają na świętość. Istnieje niestety również karykatura wolności rysowana zamysłem złego ducha, nadmuchująca ludzkie ego, obojętna na Bożą miłość, zdystansowana wobec potrzeb i pragnień innych. Łatwo jej się poddać. Łatwo ulec jej więzom. Wabi, by zniewolić. Odbiera radość życia, osłabia
siły. Nie może jednak uciszyć wołania: Wyzwól mnie, Panie, i zmiłuj się nade mną (antyfona na wejście).

jest