loading

2021.03.06 – sobota 2 tygodnia Wielkiego Postu

„Miłosierdzie” to jedno z bardziej charakterystycznych i popularnych zagadnień obecnych w Kościele,
odmienianych przez wszystkie przypadki z ambon naszych świątyń i rozpracowywanych przez teologów. Słowo, do którego brzmienia można się przyzwyczaić. Bo przecież wiemy, że Bóg jest łagodny i miłosierny; Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył; świadomi jesteśmy, że gotowy jest na przebaczenie nam największych grzechów i nigdy nie męczy się tym przebaczaniem. Czy w taki sposób jednak na Niego patrzę? Wiemy również, że miłosierdziem należy obdarzyć naszych bliźnich – tych pogrążonych w duchowej i materialnej biedzie. Czynimy tak? Dziś może warto również spojrzeć na ludzi, którzy nas skrzywdzili, zranili, na tych, których nie umiemy przyjąć i kochać. Potrafimy być miłosierni? Potrafimy.

jest