loading

2021.03.10 – środa 3 tygodnia Wielkiego Postu

Trzyletnie towarzyszenie Jezusowi przez Apostołów w Jego finalnej misji odkupienia było swoistego rodzaju adoracją – wpatrywaniem się, wsłuchiwaniem, karmieniem się, życiem w zasięgu Boskiej Obecności. Podobnie jak Dwunastu staliśmy się uczniami Chrystusa. Wkładamy wiele wysiłku, by Go naprawdę usłyszeć, zobaczyć i dotknąć. Czy to wystarczy? Zawsze przestrogą niech staje się dla nas Judasz – był blisko. Słuchał, obserwował, zdążył nakarmić się Eucharystią. Odszedł, by sprzedać i wydać swojego Mistrza. Czego mu zabrakło? Nie potrafił oddać siebie do końca. Do końca, to znaczy wszystko. Również swoją ciemność. Spraw więc, Panie, abyśmy całym sercem oddali się Tobie.