loading

2021.03.11 – czwartek 3 tygodnia Wielkiego Postu

To nie były słowa rzucane na wiatr, ale konkretna obietnica samego Zbawiciela. To On przecież powiedział: O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię (J 14, 14), a w innym miejscu: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna (J 16, 24). Echo tej zachęty rozbrzmiewa również w dzisiejszej liturgii, gdy Bóg mówi do Kościoła: w jakimkolwiek ucisku wołać będą do Mnie, Ja ich wysłucham i będę im Panem na wieki (antyfona na wejście). Z czym stanąć zatem przed Bogiem, który może wszystko? O co prosić? Zawsze bliskie jest nam wołanie o zdrowie, o wyzwolenie z niemocy, o to, by nam się dobrze działo. A może – wierząc w Jego nieskończoną miłość – zawołajmy po prostu: udziel nam swojej łaski i spraw, aby łaska odkupienia, którą otrzymujemy w eucharystycznej Ofierze, przekształciła nasze życie! I niech się spełni wola Twoja.