loading

2021.03.12 – piątek 3 tygodnia Wielkiego Postu

Pewnie już przyzwyczailiśmy się do tego, że wtedy, gdy w tygodniu przychodzimy do kościoła, aby uczestniczyć w Najświętszej Ofierze, uderzają puste ławki. Coraz trudniej mówić też o nabitych ludźmi świątyniach w niedziele czy przy okazji niegdyś popularnych wydarzeń religijnych. Chrystusa pozostawia się samemu sobie. Nasza obecność to dotknięcie Jego osamotnienia, a poniekąd też tajemnicy samotności, w którą popadnie człowiek od Boga odłączony. Urzeczywistnia się misterium drogi Krzyża, niezrozumienie Zbawiciela, zamknięcie na zdroje łask, którymi obficie obdarza swoje zagubione dzieci. Ta Boża samotność, Boże umieranie nie odbierają jednak nadziei. Zrodzi się życie, a Pan znów zatryumfuje. Zapewnia nas o tym Jego słowo: Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon (antyfona na wejście).

jest