loading

2021.03.22 – poniedziałek 5 tygodnia Wielkiego Postu

Z każdym dniem przybliżamy się do świętego miasta Jeruzalem. Staniemy się tam świadkami batalii, jaka
zostanie rozpętana siłami zła wobec Baranka Bożego. Miłość nie znosi ociągania, dlatego Pan spieszy się, by złożyć siebie w ofierze na ołtarzu krzyża. „Ofiara” to słowo, które będzie wybrzmiewać coraz głośniej i wyraźniej. Widok cierpienia, męki i agonii Jezusa budzi najwyższy respekt, wdzięczność i wzruszenie. Dzięki Niemu wszystko stanie się nowe. Oddał życie, aby mógł żyć zagubiony człowiek. Dziś, czerpiąc z ofiary Zbawiciela, chcemy popatrzeć na naszą zdolność współofiarowania. Potrafimy bez narzekania i rozpaczy, pokornie oddawać, cierpieć, walczyć, tracić dla Boga i dla naszych bliźnich?