loading

2021.03.25 – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE

Bóg zapragnął stać się człowiekiem i żyć jak człowiek. Nieskończony, nieogarniony, Pan Wszechmogący
przychodzi na ziemię, by pośród swoich stworzeń rozbić swój namiot i pozostać z nami aż do skończenia czasów. Zanim zderzy się z brutalną rzeczywistością grzechu tego świata, zatrzyma się pod najczulszym, najbardziej wrażliwym, najbardziej pokornym i niepokalanym sercem Dziewicy z Nazaretu. Jej rękom odda się jako niemowlę, nastolatek i dorosły mężczyzna. Na Jej kolanach spocznie po pozornie przegranej walce, którą stoczył na Kalwarii. Jej miłości oddał wszystkich swoich współbraci, cały Kościół. Ze swoją Mamą wiąże nasze życie. Niech doda nam odwagi, byśmy Boskiemu Synowi w tym, co proste, i w tym, co po ludzku nie do ogarnięcia, zawsze mówili: „Niech nam się stanie, jak Ty chcesz, Panie”.

jest