loading

2021.04.01 – WIELKI CZWARTEK – MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

Wielki Czwartek przypomina o skarbach Kościoła – Eucharystii i kapłaństwie. Dzisiejsza Msza św. w szczególny sposób przenosi nas na Ostatnią Wieczerzę w jedności z całym Kościołem. Jezus zaprasza nas na ucztę miłości. Pozwólmy Mu, by nas wzmocnił swoim Ciałem i obmył swoją Krwią. Pozwólmy, aby Bóg nam usłużył. Jeśli nie pozwolimy, żeby nas nakarmił i obmył nam stopy, nie przyjmiemy Jego miłości i nie będziemy mieć z Nim udziału. Przyjmowanie służebnej miłości Jezusa to lekcja jak my mamy służyć i kochać. W Eucharystii znajdujemy siły i zdrowie, w niej jest źródło życia dla nas. Nie dostąpilibyśmy tego zaszczytu, gdyby nie posługa kapłanów. Przyjmijmy te skarby Kościoła – Eucharystię i kapłaństwo. Otwórzmy serca na misterium miłości Boga do człowieka, do każdego z nas.