loading

2021.04.01 – WIELKI CZWARTEK – MSZA Z POŚWIĘCENIEM KRZYŻMA

Wielki Czwartek rozpoczyna Triduum Paschalne i przypomina o niezwykłych darach Boga. Dziś Jezus zaprasza nas do wieczernika, żebyśmy razem z Nim i apostołami przeżywali misterium Jego miłości. Apostołów wybrał osobiście, tak jak każdego z nas. Nie zważał na to, co widzą ludzie, bo patrzy na nas z miłością Stwórcy. Wybiera i namaszcza to, co niegodne i słabe, aby wzmocnić Jego mocą i uświęcić. Nie obiecuje kariery i zaszczytów, ale wskazuje wymagającą drogę miłości wbrew wszystkiemu. Jezus jest niezwykle delikatny i dyskretny w okazywaniu miłości. W prostych znakach chleba i wina ukrywa niezwykłość Jego ofiary. Potrzebujemy pokarmu i napoju, żebyśmy mogli żyć. O ileż bardziej potrzebujemy Ciała i Krwi Jezusa. Przez zwykły posiłek objawia bezmiar swojej miłości aż po Śmierć. Obyśmy umieli dostrzec w głębi serca, co naprawdę Jezus daje nam dziś w Eucharystii i co oznacza wybranie i namaszczenie.

jest