loading

2021.04.02 – WIELKI PIĄTEK

Bóg, widząc przepaść pomiędzy Nim a nami, zniża się i usuwa wszystko, co nas rozdziela – grzech i śmierć. Schodzi z nieuchwytnych wyżyn i uniża się do roli pogardzanego sługi. Porzuca niebieski tron i zajmuje miejsce na Krzyżu. Ekstremalna degradacja. Objawienie istoty Boga, który jest miłością. To dezorientuje i obnaża wszelkie wyobrażenia na Jego temat. Jezus rodzi się po to, żeby umrzeć. Bóg nad bogami, uległy wobec człowieka, najsprawiedliwszy uznany za przestępcę. Pismo św. mówi, że karą za grzech jest śmierć. Jedyny Człowiek bez grzechu umiera za grzechy wszystkich. My zgrzeszyliśmy, a dzięki Jego Śmierci żyjemy. Życie, Męka i Śmierć Jezusa nie dają się ogarnąć ludzkim rozumieniem. Jezus daje lekcję kochania tego, kto zdradza i sprawia ból. Mamy kochać jak On – bez granic i zupełnie inaczej niż myślimy.