loading

2021.04.04 – ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE – WIGILIA PASCHALNA

Świt zaczyna się w mrokach nocy. Jezus w atmosferze skandalu i rozczarowania został zamordowany.
Przepadły wszystkie nadzieje, jakie w Nim pokładano. Dopiero kiedy upadną nasze pomysły, zobaczymy plany Bożej miłości. Człowiek zadowolony z siebie nie potrzebuje Boga. Tylko grzesznik potrzebuje zbawienia. Dobrze, że czasem coś nam nie wychodzi i doświadczamy porażki, bo wtedy zatrzymujemy się i pytamy: O Boże, co teraz? Z Jezusem przegrana jest początkiem zwycięstwa. Gdyby Jezus nie umarł, nie pokonałby śmierci. Tylko ziarno, które obumrze, przyniesie plon. Kiedy boleśnie doświadczamy mroków nocy, spodziewajmy się świtu, bo Bóg szykuje coś nowego, pojawia się właśnie…