loading

2021.04.05 – Poniedziałek w oktawie Wielkanocy

To są święta zwycięstwa miłości, której nic nie powstrzyma, nawet śmierć. Cokolwiek oddzielało nas od
Boga, już nie istnieje. Jeszcze zalęknione serce wyrzuca nam niezliczone grzechy, a Bóg już cieszy się, że nas odzyskał. Dzieło Jezusa jest tak niezwykłe, że do końca życia nie zdołamy tego pojąć. Jak ogromna jest miłość Ojca, który oddał ukochanego jedynego Syna za niesfornego niewolnika. Jak nieskończona jest miłość Syna, który dobrowolnie uniżył i oddał siebie, żeby uratować grzeszników takich jak my. Jak nieogarniona jest miłość Ducha, który nie tylko przywrócił do życia Jezusa, ale też ma moc każdego z nas ożywić. Gdybyśmy byli w stanie zrozumieć choć troszkę z tego, czego dokonał Jezus, na zawsze pozostalibyśmy przemienieni, żylibyśmy jak dzieci zwycięskiego Boga, świadome swojej tożsamości i dziedzictwa. Nieustannie chwalilibyśmy Boga, nie umielibyśmy przestać zachwycać się Nim i Go wielbić.

jest