loading

2021.04.15 – czwartek 2 tygodnia Wielkanocy

Każdy z nas musi opowiedzieć się za Jezusem albo przeciwko Jezusowi. Nie możemy wstrzymać się od głosu. To jest mój wolny wybór, który muszę powtarzać każdego dnia, w każdej sytuacji. Zawsze mogę powiedzieć: Nie, zrobię to po swojemu, poradzę sobie bez Boga, bo wiem, co jest dla mnie dobre. Ale mogę zaufać Bogu, przyjąć Jego miłość i konsekwencje mego wyboru. Uczniowie doświadczyli gniewu i prześladowania, ale pozostali pełni pokoju, bo byli wzmocnieni Duchem Świętym. Byli gotowi znosić przykrości ze względu na cel – życie wieczne z Bogiem. Zaproszenie Boga jest zawsze aktualne. On
ciągle na mnie czeka.