loading

2021.04.16 – piątek 2 tygodnia Wielkanocy

Dziecko nie musi pilnować rodziców, żeby zrobili zakupy, bo lodówka pusta, a zbliża się pora obiadu.
Bóg pierwszy zauważa nasze potrzeby, zanim my coś poczujemy, zobaczymy. Ale Bóg nie tylko zauważa i zaspokaja nasze potrzeby. Jezus chce dać nam o wiele więcej niż posiłek i zdrowie, dlatego wielokrotnie usuwał się, kiedy świadkowie cudów chcieli obwołać Go królem. Plan zbawienia jest zaproszeniem Boga, żebyśmy razem z Nim zarządzali ziemią, którą nam powierzył jako miejsce do życia i abyśmy z Jego pomocą przekształcali tę ziemię w Boże królestwo i byli częścią Jego planu miłości do wszystkich Jego dzieci.

jest