loading

2021.04.17 – sobota 2 tygodnia Wielkanocy

Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, ale Bóg jest inny niż my. Boga nic nie ogranicza, nawet moja małość Go nie zmniejsza. On jest ponad tym, co jest naszą naturą, jest ponad tym, co znamy. Nieograniczony mieści się w moim małym sercu. Wszystko zaistniało na Jego słowo, ale nas sam osobiście ulepił. Wszystkie stworzenia uznał za dobre, a człowieka za bardzo dobrego. Jakby mało było tego wyróżnienia, oddał siebie. Okres Wielkanocy jest doskonały do rozważania zdumiewających Bożych pomysłów. Gdybyśmy umieli spojrzeć na siebie i swoje życie Jego oczyma, być może nie umielibyśmy zgrzeszyć, świadomi swojej tożsamości i zapatrzeni miłośnie w Najlepszego.