loading

2021.04.23 – ŚW. WOJCIECHA

Cudownie uzdrowiony książę czeski, biskup praski, mnich rzymski, męczennik pruski, apostoł Polski
i Węgier. Zginął w roku 997, dwa lata później ogłoszony świętym. W kolejnym roku, 1000, nad jego grobem zgromadzili się: Bolesław Chrobry, cesarz Otton III oraz legat papieski, co zaowocowało uznaniem państwa polskiego i proklamowaniem pierwszej polskiej metropolii w Gnieźnie. Dziś jest doskonała okazja do refleksji nad miłością do Ojczyzny i troski o innych chrześcijan. Wzrastamy na fundamencie tych, którzy kochali Boga bardziej niż własne życie. Krew Świętego Wojciecha leży u fundamentów chrześcijańskiej Europy