loading

2021.04.24 – sobota 3 tygodnia Wielkanocy

Kościół po Zmartwychwstaniu rozwija się i obfituje w dary Ducha Świętego. Wierni troszczą się o siebie nawzajem i wstawiają za tych, którzy sami nie mogą zadbać o siebie. Pierwsze czytanie przypomina nam o tym, że to normalne wśród uczniów Jezusa. To weryfikuje obraz dzisiejszego Kościoła. Może warto zapytać siebie, jak troszczę się o braci, czy ich znam? Kościół buduje miłość. Może czytając piękne historie o cudownych skutkach modlitwy, zadajemy sobie pytanie o nasze prośby? Dlaczego nie zostały wysłuchane, choć prosiliśmy o coś, czego potrzebujemy? A może lepiej zatrzymać
się na dzisiejszym psalmie i modlitwę prośby zamienić w dziękczynienie: Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Nie ma większych darów niż zmartwychwstanie i zbawienie.