loading

2021.04.25 – 4 NIEDZIELA WIELKANOCY

Dzisiejsze słowo jest bogate w opowieści o dobroci i miłości Boga. Przypomina o tym, że jesteśmy Jego dziećmi, które kocha bezwarunkowo. Jesteśmy też owcami, które osobiście prowadzi i chroni przed niebezpieczeństwem. Jest też kamieniem węgielnym całego naszego życia. Oczywiście możemy Go odrzucić. Ale co to za owca bez pasterza, dziecko bez ojca albo budynek bez fundamentów? I nie chodzi o spektakularne odejście, apostazję. Chodzi o maleńkie odstępstwa, niewierności, własne ścieżki na skróty. Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Niech dzisiejszy dzień przybliży nas do Boga, najlepszego ojca, pasterza i budowniczego.

jest