loading

2021.04.27 – wtorek 4 tygodnia Wielkanocy

Lubimy ciepło i komfort. Najlepiej, żeby nas wszyscy lubili, żebyśmy mieli kochającą się rodzinę, dobrych sąsiadów i wspaniałą pracę. I jeszcze, żebyśmy wszyscy byli zdrowi, bogaci i szczęśliwi. I żebyśmy nie mieli problemów. I tak dalej… snujemy nasze wizje wspaniałego życia. A życie zaskakuje stratą pracy, rozpadem rodziny, śmiertelną chorobą. Zaskakuje, jakbyśmy zapomnieli o tym, że żyjemy ciałem na ziemi, a duchem i duszą w niebie. Z perspektywy nieba zawsze widać to samo: Bóg jest dobry i kocha mnie najbardziej. Nikt i nic nie jest w stanie tego zmienić. Najgorsze trudności są okazją do doświadczenia ogromu miłości i dobroci Boga, jeśli tylko razem z Nim idziemy. Bez Niego nawet spełnienie wszystkich naszych marzeń jest pustką bez życia.

jest