loading

2021.04.29 – ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ

Doktor Kościoła, co nie umie pisać. Dwudzieste czwarte dziecko żyjące w ascezie w domu rodzinnym.
Kobieta, która upomina papieży i staje się patronką Europy. Takie rzeczy są możliwe tylko z Bogiem. Święta Katarzyna jest jak najprostszy prostaczek, któremu Bóg objawił tajemnice i podzielił się z nią miłością do Kościoła – Oblubienicy. Gdyby żyła dziś, z pewnością byłaby apostołką jedności Kościoła i pokoju na świecie. Nie widziała granic ani przeszkód na drodze Ewangelii. Wszyscy przez grzech przyczyniamy się do rozłamu, nieporozumień, zerwania więzi. Katarzyna podpowiada, że na to wszystko, co psujemy, jest ratunek w Krwi Jezusa.