loading

2021.05.01 – sobota 4 tygodnia Wielkanocy

Zmartwychwstanie Jezusa wyzwala nas i przenosi z ciemności do przedziwnego światła. Ono uwalnia oczy,
które widzą dzieła Boga, uwalnia serce, które zaczyna kochać, aż po oddanie życia, oraz uwalnia umysł, który poznaje prawdę. Trzeba tylko ujrzeć ten blask wyłaniający się z pustego grobu, a nie skupiać się na jego ciemności i pustce. Tak jak w życiu, gdy zaczniemy zauważać choćby maleńkie przejawy dobra wokół nas, wtedy stanie się ono pełniejsze, radośniejsze. Poczuć w sobie wdzięczność za to, że Bóg ofiarował nam kolejny dzień życia.

jest