loading

2021.05.03 – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI

Wiele słów można mówić o Maryi, wiele powstało na jej temat rozpraw, dzieł teologicznych, pieśni, wierszy czy poematów. A jednak nic nie jest w stanie opisać do końca i w pełni tę niezwykłą tajemnicę Kobiety – Niewiasty, która zrodziła naszego Odkupiciela. Czym są słowa wobec Jej pokory, oddania i czułości? Czym plastyczność obrazów i malowideł wobec ogromu piękna Jej duszy? Czym dźwięki i melodie wobec otwartości, zaufania i miłości utkanej w odpowiedzi „Fiat”? Wobec tego ogromu najlepiej zamilknąć i dać się prowadzić Jej delikatnej matczynej dłoni. Nawet dziś, kiedy wspominamy Ją jako Królową Polski, mocną i odważną Hetmankę naszego narodu, Tę, która wiele razy wstawiała się za polskimi dziećmi i wybawiała je od złego. Oto bowiem Królowa, której tronem jest pokora, a berłem cichość i służba.